Wallpads®kluster

Hur inreder man framtidens arbetsplatser så att de både är praktiska, personliga och flexibla? Hur inreder man storstädernas mikrolägenheter på ett effektivt så att man får plats med allt?

Wallpads ® kluster –
Ett multifunktionellt väggsystem

Vår lösning är en ”funktionsplatta” som kombinerar lagring, belysning, akustik och elektronik i en minimalistisk, övergripande designlösning – funktionsplattor.

Med hjälp av dessa kan man anpassa och möblera offentliga och privata miljöer.

Produkten lämpar sig för att bygga upp och tillhandahålla funktionsbibliotek som kan ingå i cirkulära lösningar för fastigheter.

Wallpads® kan användas som luckor för skåp och inredning, eller sättas direkt på vägg

Systemet riktar sig främst till arkitekter, inredare och byggföretag som söker inrednings lösningar som möjliggör integrering av olika funktioner i en miljö.

Produkten erbjuder stora möjligheter att profilera och komplettera karaktären hos ett rum eller en lokal genom att införliva olika funktionalitet till ett konsekvent, estetiskt uttryck.

Alla element kan måttanpassas , och även anpassas till olika krav på funktion. Delarna tillverkas av välrenommerade fabriker i Sverige, som kan producera stora serier av hög kvalitet. Detta innebär att höga krav kan ställas på kvalitet, arbetsförhållanden och dokumentation av produkter.

panel

Exempel på inredning i korridor eller liknande där man vill skapa en social yta

En produkt där cirkulär ekonomi finns inbyggd i designen

Möjligheten till konfiguration och anpassning gör det möjligt att skräddarsy en lösning till ett specifikt sammanhang.

Man kan exempelvis bygga upp ett bibliotek av funktioner som sedan gör det enkelt att anpassa och ändra inriktning för olika rum och ytor utifrån behoven från brukare, organisation eller sammanhang.

En bostadsutvecklare kan, som en del av sin service, skapa en intern bytesbank mellan funktionsplattor, samt erbjuda nya uppgraderingar vid byte av tekniska standarder. Produkten kan utgöra en del av ett cirkulärt koncept.

Konstruktion

Alla delar tillverkas i separata lätt delbara material där produkten erbjuder skalbarhet genom att den ständigt ska kunna uppgraderas vartefter ny teknik utvecklas.

Kvaliteten är hög, men om någon del ändå går sönder eller skadas, kan just denna del lätt bytas ut. Produktens filosofi genomsyras av en ödmjuk inställning till resursanvändning. Genom att kunna erbjuda möjlighet till uppdateringar kan produkten leva under en lång tid. Formspråket är därför medvetet avskalat och följer en tradition av minimalistisk design.

Produktionen sker i enlighet med närhetsprincipen, d.v.s. tillverkning sker primärt lokalt i Sverige, sedan i Europa, därefter övriga världen. Alla delar är enkelt sammankopplade och kan därför senare sorteras för att återvinnas.

luckor på vägg
lucka konstruktion
Sprängskiss funktion

enhet, lucka hyllplan
luckor
Systemet kan användas för att inreda mikrolägenheter och hotellrum. Patenterat inredningssystem – pat: (SE 1750 457-2)

Olika paneler

Inför ett projekt undersöker man till exempel vilka typer av funktioner man vill integrera för att bygga en palett av funktioner som man vill utgå ifrån.

Akustikpanel
Front uppbyggd med filt och trä. Klädd med akustikdämpande ylle från KVADRAT. Man kan även välja egna tyger. Mått: 800X300X16
3-8 aku

Panel basic Front i lackad plywood eller i MDF. Mått: 800X300X16
3-8 base

Hylla med infällda spottar
Front i lackad MDF eller plywood. Utsida/nedersida i pulverlackad (vit) aluminium. Mått: 800 X 300 X 16 mm
3-8 smspt

Funktionspanel med hållare för tablet
Front i lackad MDF (vit) med ovansida i pulverlackad (vit) aluminium. Man bestämmer måttstandard och standard för elanslutning och anpassar panelen för detta. Mått: 800 X 300 X 16 mm
3-8 smscr

Panel med ljusskärm
Front i lackad MDF (vit). Klädd trådskärm. Mått: 800 X 300 X 16 mm
3-8 xlght

Informatik
Front i lackad MDF (vit) och klädd front. Raster av aluminium med utstansade former för ikoner och text.
3-8 scricon

Belysning med raster – rundlar
Utsida/nedersida obehandlat valchromat med ovansida i aluminium. Utsida/nedersida i lackad MDF (vit) med ovansida i pulverlackad (vit) aluminium
3-8 scrlght

Panel med ljusskärm
Front i lackad tråd och pressad plåt. Klädd med diffuserande textil.
Mått: 800 X 610 X 16 mm
3-8 xlght-bg

Akustikpanel
Front uppbyggd med filt och trä. Klädd med akustikdämpande ylle från KVADRAT. Man kan även välja egna tyger. Mått: 800 X 610 X 16
3-8 aku–bg

KNOD Studio Design
070-7137020