Produkt- och konceptutveckling av fysiska och digitala produkter

text:KNOD

Wallpads ® Kluster

Optimerar ytor i urbana miljöer

KRYSSET….

ljusskärmar för att skapa artificiella ljusinsläpp.

krysset

Krumelur

– en skulptural ljuslinje

krumelur