Projektstart ”Wallpads kluster”i HSB Living Lab

HSB Living Lab är en världsunik arena där man utvecklar nya sätt att bygga och forma framtidens boende. Byggnaden, som finns på Chalmers Campus Johanneberg i Göteborg, är så mycket mer än ett hus – det är ett levande laboratorium där vi kan forska på ett sätt vi aldrig gjort förut.

Projektstart ”Wallpads kluster”i HSB Living Lab

Vi kommer under vinter/våren (eller när pandemin släpper) att delta med vårt projekt  i HSB Living Lab, testlab för framtidens boende. Partner och mentor i projektet är Tengboms arkitekter. Tanken är att tillsammans med de boende rita upp en kollektion av funktionalitet som kan ingå i ett mikrobibliotek för utvärdering.